Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Struktura organizacyjna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Struktura organizacyjna

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

  • Gabriela Waligóra

Radca Prawny

  • Paweł Tymoszek

Komórka ds. inspekcyjno - kontrolnych

  • Ewa Winecka-Wydrych
  • Barbara Arsan-Weretycka

Komórka ds. finansowo - księgowych

  • Anna Zemczak - Chochla

Komórka ds. organizacyjno - administracyjnych

  • Róża Skrobiś
  • Ilona Barcikowska

Inspektor ochrony danych osobowych

  • Róża Skrobiś

Koordynator do spraw dostępności

  • Ilona Barcikowska