Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Instrukcja obsługi BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Instrukcja obsługi BIP


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP, na której zamieszcza się i aktualizuje informacje, podlegające publikacji w BIP.

Informacje  zostały umieszczone w menu podmiotowym przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły umieszczone są w menu serwisu:

Menu podmiotowe:

 • Podstawowe dane
 • Zakres działania
 • Struktura organizacyjna
 • Podstawa prawna
 • Dostęp do informacji publicznych
 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
 • Komunikaty

Menu przedmiotowe:

 • Załatwiane sprawy
 • Mienie i finanse
 • Wyniki kontroli
 • Rejestry i ewidencje
 • Ogłoszenia
 • Nabory
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Inne przetargi


Zawartość każdego z modułów rozwinie się automatycznie po kliknięciu na tytuł.

Biuletyn jest przystosowany dla potrzeb osób niedowidzących. Wysoki kontrast włącza się klikając w odnośnik "wysoki kontrast" umieszczony u góry strony, obok odnośnika do mapy serwisu. Ponadto klikając na większe litery umieszczone w górnej belce środkowego pola strony, tekst powiększy się.

Wszystkie treści dostępne w Biuletynie można wydrukować, klikając na ikonę drukarki umieszczoną w górnej belce środkowego pola strony.

Biuletyn zawiera rejestr zmian i licznik wejść na każdą ze stron.

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Enter”, po czym wyświetli się lista odnośników do stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Zamieszczone na stronie dane opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

 • tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
 • czasem wytworzenia informacji,
 • tożsamością osoby, która udostępniła zasób w BIP,
 • czasem udostępnienia informacji w BIP.


W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Za treści i aktualizację informacji zamieszczonych w serwisie BIP odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.  Wszelkie uwagi dotyczące BIP prosimy zgłaszać na adres redaktora BIP, podany na stronie startowej Biuletynu.

Uwaga,
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782).